Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomisk analyse av vedlikehold - hva trengs i etatene?

Samfunnsøkonomisk analyse av vedlikehold - hva trengs i etatene?

Forfattere: Harald Minken, Sunniva Frislid Meyer, Knut Veisten, Yu Bai
Rapportnr: 1185/2011
ISBN: 978-82-480-1339-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1305-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Litteraturstudier og intervjuer med nøkkelpersoner er brukt til å belyse hvordan det kan bli praktisk mulig å beregne nytten av vedlikeholdssatsninger og fornyelsesprosjekter i etatene. Vi finner at det kreves et arbeid med grunnleggende valg av rammeverk og metode, tilrettelegging av data, estimering av sammenhenger og generell kunnskapsoppbygging for å oppnå dette, og anbefaler at et slikt arbeid prioriteres i etatene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger