Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsmessige virkninger av ny stamvegforbindelse mellom Nordfjordeid og Volda

Samfunnsmessige virkninger av ny stamvegforbindelse mellom Nordfjordeid og Volda

Forfattere: Jomar Lygre Langeland, Petter Dybedal
Rapportnr: 1114/1998
Språk: Norwegian

Notatet presenterer resultatene fra en analyse av samfunnsmessige virkninger av ny stamvegforbindelse mellom Nordfjordeid og Volda. Med samfunnsmessige virkninger forstås i denne sammenheng virkninger for næringsliv- og næringslivstransporter, reiseliv, offentlig transport, tilgjengelighet til målpunkt i regionen, muligheter for å sikre bosetting, arbeidskraft og styrke tjenestetilbudet. Tre alternativer er utredet: Austefjordalternativet, Kvivsvegalternativet og Fergealternativet. Influensområdet omfatter 14 kommuner: Eid, Hornindal, Volda, Ørsta, Stryn, Stranda, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Selje, Vågsøy og Gloppen. Virkninger omtales både for enkeltkommuner og for regionen samlet. Utredningen viser at det er Kvivsvegalternativet som vil gi de største positive samfunnsmessige virkningene. Dette alternativet forbedrer tilgjengeligheten betydelig mellom kommunene på aksen Indre Nordfjord - Ytre Sunnmøre. Kvivsvegen binder sammen kompletterende bo- og arbeidsmarkedsområder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger