Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnseffektiv kollektivtransport. Utfordringer og muligheter i Akershus

Samfunnseffektiv kollektivtransport. Utfordringer og muligheter i Akershus

Forfattere: Bård Norheim
Rapportnr: 803/2005
ISBN: 82-480-0569-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0570-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten ser på samfunnsøkonomisk nytte og kostnad av alternative finansieringsordninger for kollektivtransporten i Akershus. Resultatene fra disse analysene viser at et samfunnsøkonomisk optimalt kollektivtilbud i Akershus vil innebære en betydelig økt frekvens med mindre busser og et økt tilskuddsbehov på ca 200 mill kr. Samtidig vil rammebetingelser, som fortetting, parkeringsrestriksjoner eller vegprising, være en viktig alternativ "finansieringskilde" for fylket og gi omtrent samme effekt uten økte tilskudd.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger