Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Salg av elbiler - selgernes rolle og kjøpernes forventninger og opplevelser

Salg av elbiler - selgernes rolle og kjøpernes forventninger og opplevelser

Forfattere: Marika Kolbenstvedt, Terje Assum
Rapportnr: 1639/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2151-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet studerer bilselgernes rolle ved elbilsalg. Rapporten presenter resultater fra nettbaserte spørreundersøkelser blant 1000 bilkjøpere i Sverige og Norge samt samtaler med norske bilselgere. Alle bilkjøperne mener pålitelighet er det viktigste ved kjøpet, deretter følger økonomi. Kjøpere av batteridrevne elbiler og plug-in-hybrider vektlegger miljøegenskaper, mens bensin/dieselbil-kjøpere setter trafikksikkerhet høyt. Elbilkundene er godt forberedt når de kommer til selger og har bestemt hvilken bil de skal ha. Et mindretall mener beslutningen blir påvirket av selgeren. Kundene får like mye informasjon fra sosiale kontakter og media som fra selgerne. Uansett biltype mener kundene at selgerne gjør en meget god jobb. Selgerne undersøker kundenes behov og gir korrekt informasjon om bilenes tekniske og økonomiske egenskaper og insentiver. Selgerne i Norge ser positivt på elbilsalg og mener det er framtiden. Selgerne får samme opplæring på alle biler firmaet selger, og mener de behandler ulike kunder likt. Kundedataene tyder på at bensin/dieselbil-kjøpere får noe mer oppmerksomhet, noe som kan skyldes at denne kundegruppen trenger mer informasjon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger