Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Rutebilnæringen i Norge - Utviklingen i selskapsstruktur, posisjonering og eierkonstellasjoner

Rutebilnæringen i Norge - Utviklingen i selskapsstruktur, posisjonering og eierkonstellasjoner

Forfattere: Erik Carlquist
Rapportnr: 1112/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rutebilnæringen i Norge har gjennomgått en kraftig omstrukturering i 1990 årene. Gjennom oppkjøp av selskap og etablering av større samarbeidskonstellasjoner er antall uavhengige selskap og strategiske enheter redusert fra ca 200 i 1990 til hhv 105 og 82 i 1998. De største strategiske enhetene kontrollerer i dag ca 47% av antall busser og utfører 57% av transportarbeidet med rutebuss i Norge. Fylkesvis domineres hele 12 fylker av et eller to selskap ved at de utfører mer enn 80% av rutekjøringen, mens ytterligere 5 fylker domineres av 3 selskap.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger