Du er her

Robuste regioner i Nasjonal transportplan.

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 577/2002
ISBN: 82-480-0265-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Veiutbygging kan bidra til utvikling av robuste samfunn gjennom utvidelse av arbeidsmarkeds-, bo- og serviceregioner. Rapporten presenterer et empirisk grunnlag for en indikator som kan brukes for å måle slike regionale effekter i Nasjonal transportplan.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger