Du er her

Road Safety in Africa - Appraisal of Road Safety Initiatives in Five Countries

Forfattere: Terje Assum
Rapportnr: 365/1997
ISBN: 82-480-0018-4
Språk: English
Vedlegg Full report

Antall drepte i trafikken i Afrika har økt med 350 prosent fra 1968 til 1990. Økningen ventes å fortsette med den økende vegtrafikken hvis ikke mottiltak settes i verk. Hovedgrunnen til de høye trafikkulykkestallene er den økte vegtrafikken kombinert med mangel på trafikksikkerhetstiltak. Forutsetninger for å redusere trafikkulykkene er politisk prioritet, finansiering, iverksettelse samt oppfølging og evaluering. Det finnes potensiale for finansiering nasjonalt ved å bruke ideer og hjelpemidler utviklet i andre land, men løsningene må være gjennomførbare og mulig å finansiere. Det er stort behov for politisk engasjement og støtte for et akseptabelt trafikksikkerhetsnivå. Administrasjons-kompetansen må bedres og korrupsjon må begrenses. Utviklingsprogrammer i vegsektoren bør ha integrert trafikksikkrhetstiltak som forutsetning for finansiering fra utviklingsmidler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger