Du er her

Risiko i trafikken 2001-2002

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 694/2003
ISBN: 82-480-0398-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikantgrupper og aldersgrupper. I tillegg er det beregnet risiko for materielle skader med bil basert på forsikringsdata. Det presenteres også tall for bilisters risiko fordelt på ukedag og klokkeslett, på fylker og på fartsgrenser. Beregningene viser at risikoen er høyest for motorsykkel, moped og sykkel, og lavest for bil. Unge og gamle trafikanter har høyere risiko enn andre grupper. Risikoen for motorsykkel er kraftig redusert de senere år, de andre trafikantgruppene har omtrent like høy risiko som tidligere. Risikoen for personskade er svært mye høyere natt til lørdag og natt til søndag enn på andre tidspunkter. Risikoen er høyere på strekninger med lave fartsgrenser, og fylkene Østfold, Telemark og Aust-Agder har høyest risiko i følge beregningene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger