Du er her

Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge

Forfattere: Jon Inge Lian, Joachim Rønnevik
Rapportnr: 1065/2010
ISBN: 978-82-480-1065-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1064-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En statistisk analyse av 102 store vegprosjekter ferdigstilt i perioden 1993-2005 viser en svak sammenheng mellom investeringene og befolkningsutvikling i nærliggende kommuner. Casestudier viser at sammenbinding av perifere regioner kan bidra til konsolidering og redusert handelslekkasje til nærmeste større by.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger