Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold

Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 780/2005
ISBN: 82-480-0520-8
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0521-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Turisters etterspørsel etter varer og tjenester tilsvarte i 2004 en samlet produksjonsverdi på 16 milliarder kroner i de tre fylkene, herav 5,5 milliarder i indirekte virkninger. Dette betyr at for hver krone turistene bruker, skapes ytterligere vare- og tjenesteetterspørsel i BTV-regionen på 52 øre. Tilsvarende tall på fylkesnivå varierer mellom 38 og 45 øre, og på regionnivå mellom 29 og 42 øre. Samlet reiselivsskapt sysselsetting utgjorde 25000 personer i BTV-regionen. Den største reiselivsregionen er Hallingdal, med nær 3 milliarder kr i samlede virkninger. Rapporten analyserer også effekter av hyttebygging, som skjer i stort omfang i innlandskommunene og gir store lokale inntekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger