Du er her

Review of the Zambia Road Sector Programme - Final Report

Forfattere: Henning Lauridsen, Ulf Brudefors and Tyson Ngoma
Rapportnr: 502/2001
ISBN: 82-480-0179-2
Språk: English
Vedlegg Summary

Det NORAD støttede veisektorprogram i Zambia fokuserer på institusjonsbygging i Roads Department og den tilknyttede skole for sektoropplæring. Programmet har for tiden lav måloppnåelse. Noen resultater er oppnådd, men virkningene er begrensede. Programmets bærekraftighet er generelt lav. Skolens seksjon for arbeidsintensive metoder for veibygging vurderes dog som bærekraftig. Videre støtte til sektoren er nødvendig. Den bør omfatte institusjonell utvikling og opplæring. I tillegg vil støtte til oppgradering av veier i nasjonalparker kunne være aktuelt. Det nye programmets komponenter for institusjonell støtte til veietaten og til et nytt institutt for sektoropplæring er utformet i detalj. Eksisterende institusjonelle rammer er svake. Gjennomføringen av programmet bør derfor gjøres betinget av reformer i veisektoren og nye institusjonelle rammer for opplæring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger