Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Review of the Tanzania Road Sector Programme TAN 045 - Final Report

Review of the Tanzania Road Sector Programme TAN 045 - Final Report

Forfattere: Henning Lauridsen, Terje Assum, Immanuel N. Kimambo
Rapportnr: 571/2002
ISBN: 82-480-0259-4
Språk: English
Vedlegg Summary

Det NORAD støttede veisektorprogram i Tanzania fokuserer på institusjonsbygging i Ministry of Works. En ny mer uavhengig veiadministrasjon (TanRoads) ble etablert i 2000. Evalueringen konkluderer at programmet stort sett har gått bra. Vesentlige resultater er oppnådd, selv om de ikke helt svarer til de opprindelige forventningene. Programmet kan ikke sies å være bærekraftig ennå, men enkelte komponenter har nådd dette målet og andre nærmer seg. Det er et behov for videreføring og utvidelse av det nåværende samarbeidet. Det anbefales at et nytt NORAD støttet 5 års program som spenner over hele veisektoren fokuserer på institusjonsbygging på tre områder: Ministry of Works, TanRoads og bygdeveier. Det nasjonale ansvaret for koordinering av det siste området ligger hos President’s Office - Regional Administration.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger