Du er her

  • > Publikasjoner
  • > RETRO/IMREL - Modell for transport og arealbruk i Stor-Oslo - versjon 1.0

RETRO/IMREL - A model for transport and land use planning in the greater Oslo area - version 1.0

Forfattere: Arild Vold
Rapportnr: 1179/2000
Språk: English
Vedlegg Summary

Den nære sammenhengen mellom arealbruk og behovet for transport infrastruktur impliserer at vi kan tjene på å integrere transport- og arealplanlegging. Denne rapporten beskriver hvordan den regionale transportmodellen for Oslo og Akershus (RETRO, Vold 1999) og den integrerte modellen for bosted og arbeidsplasslokalisering i et byområde (IMREL, Boyce and Mattsson 1999) ble kombinert i transport og arealbruksmodellen for Stor Oslo – RETRO/IMREL (Version 1.0). Data for perioden omkring 1998 ble brukt for å estimere modellen. I en enkel anvendelse av modellen ble to alternative scenarier med henholdsvis tredoblet bensinavgift og firedoblet bomavgift sammenlignet relativt til et referansescenario. Resultatene fra anvendelsen viste adekvat modellrespons.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger