Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ressursøkonomisk regnskap for elektrifisering av bilparken

Ressursøkonomisk regnskap for elektrifisering av bilparken

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Vegard Østli
Rapportnr: 1350/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1085-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Skatteinsentivene rettet mot kjøp av null- og lavutslippsbiler medfører i den tidlige fasen betydelige realøkonomiske kostnader, i form av dyrere bilimport, og forholdsvis beskjedne klimagevinster. Gevinstene kommer først når en betydelig del av bilparken er skiftet ut , slik at energikostnadene går kraftig ned. Elbilen er tre ganger så energieffektiv som bensinbilen. Når en skal holde kostnadene ved elbilpolitikken opp mot gevinstene, er det avgjørende å anlegge et langsiktig perspektiv. Ressursregnskapet er ført fram til 2050.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger