Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Rene og effektive naturgassmotorer for tunge kjøretøy.

Rene og effektive naturgassmotorer for tunge kjøretøy.

Forfattere: Rolf Hagman
Rapportnr: 613/2002
ISBN: 82-480-0307-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Forbrenningsmotorer som bruker naturgass eller biogass har potensial om å gi rene avgasser samtidig som de kan oppfylle markedets krav til ytelse og lavt energiforbruk. Naturgass eller biogass brukes som drivstoff i bybusser for å oppnå miljøgevinster i forhold til dieselbusser. Med naturgass unngås utslipp av partikler men utslippene av NOx kan være store i virkelig trafikk.Vi vil med denne rapporten vise at utviklingsmulighetene for forbrenningsmotorer fortsatt er store og at naturgass er et interessant alternativt drivstoff. Et mulig konsept er videreutvikling av motorer med mager forbrenning og homogen luft/drivstoffblanding. Et annet konsept er direkte innsprøyting av gass som i en moderne dieselmotor.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger