Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reklame langs veger og trafikksikkerhet - særlig om reklame på leskur.

Reklame langs veger og trafikksikkerhet - særlig om reklame på leskur.

Forfattere: Alf Glad
Rapportnr: 1160/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Notatet gjennomgår undersøkelser av sammenhengen mellom reklame langs veger og trafikkulykker og mellom reklame og distraksjon. Ut fra litteraturgjennomgangen vurderes virkningen av reklame og særlig reklamen på leskur, på trafikksikkerheten. Det foretas også en vurdering av virkningen av reklamefinansierte leskur på bruk av kollektive transportmidler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger