Du er her

Reisevaneundersøkelse for Lillehammer 2005

Forfattere: Åse Nossum
Rapportnr: 817/2005
ISBN: 82-480-0599-2
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0601-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I november og desember 2005 gjennomførteTØI en Internettbasert reisevaneundersøkelse i Lillehammerområdet. I denne rapporten har vi dokumentert undersøkelsen og oppsummert hovedresultatene av analysen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger