Du er her

Reisevaner på rutefly 1992-1998

Forfattere: Arne Rideng, Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 441/1999
ISBN: 82-480-0104-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver opplegg, gjennomføring og hovedresultater fra reisevaneundersøkelsen på fly, som ble gjennomført i 1997 og 1998. Den omfatter all innenlandsk trafikk og trafikken på alle ruter mellom Norge og utlandet. I alt har 70 000 passasjerer på norske flyplasser fylt ut et spørreskjema før de gikk om bord på flyet eller under flyturen. Det ble i 1998 foretatt nesten 9,5 millioner enkeltreiser innenlands med rutefly og 5,9 millioner reiser til og fra utlandet. Dette innebærer at trafikken på innenlandsrutene har vokst med 47 prosent siden forrige reisevaneundersøkelse i 1992. 60 prosent av trafikken her gjelder reiser i forbindelse med arbeidet, de øvrige er private reiser. To av tre passasjerer på reise i Norge har bonuskort i ett eller flere selskaper, og en tredjedel av disse mener at bonuskortet har påvirket deres valg av flyselskap. Veksten i flytrafikken mellom Norge og utlandet i perioden 1992-1998 har vært enda større enn på innland, nemlig 70 prosent. Seks av 10 reiser til/fra utlandet skjer i forbindelse med arbeidet, dette er samme andel som i 1992. Likevel blir det stadig færre som reiser på business klasse. I 1986 satt to av tre reisende foran gardinen, mens tilsvarende andel tolv år senere er 32 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger