Du er her

Reisevaner på fly 2011

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Arne Rideng
Rapportnr: 1209/2012
ISBN: 978-82-480-1349-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1348-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver opplegg, gjennomføring og hovedresultater fra reisevaneundersøkelsen (RVU) på fly 2011. Undersøkelsen omfatter all ruteflyvning i Norge og all ruteflyvning mellom Norge og utlandet fra Avinors lufthavner. I 2011 ble det foretatt 14,2 millioner reiser med fly innenlands, og 18,4 millioner reiser mellom Norge og utlandet (charter inkludert). Dette gir en vekst på henholdsvis 6,3 og 11,8 prosent per år siden forrige RVU i 2009. For utenlandstrafikken har spesielt nordmenns ferie- og fritidsreiser drevet veksten. Nesten to av tre utenlandsreiser skjer nå i forbindelse med private formål. For reiser innenlands er det fortsatt en liten overvekt av arbeidsrelaterte reiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger