Du er her

Reisevaner på fly 2009

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Arne Rideng
Rapportnr: 1073/2010
ISBN: 978-82-480-1083-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1082-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver opplegg, gjennomføring og hovedresultater fra reisevaneundersøkelsen på fly 2009. Undersøkelsen omfatter all ruteflyging i Norge og all flyging mellom Norge og utlandet, med unntak av trafikken fra Rygge. Det ble foretatt 55 000 intervjuer på innland og 85 000 intervjuer på flyginger mellom Norge og utlandet. I 2009 ble det til sammen gjennomført 12,6 millioner reiser med fly innenlands, og av disse hadde 52 prosent tilknytning til arbeidet. For utenlandsreisene med rutefly, i alt 12,5 millioner, var andelen arbeidsbetingede reiser 35 prosent. I tillegg kommer ca 2 millioner charterreiser til utlandet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger