Du er her

Reisevaner på fly 2007

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Mattias Gripsrud, Arne Rideng
Rapportnr: 974/2008
ISBN: 978-82-480-0902-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0903-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver opplegg, gjennomføring og hovedresultater fra reisevaneundersøkelsen på fly 2007. Den omfatter all ruteflyging i Norge og all flyging mellom Norge og utlandet, inkludert charter. Det ble foretatt 42 288 intervjuer på innland og 70 704 intervjuer på flyginger mellom Norge og utlandet. I 2007 ble det gjennomført 12,75 millioner reiser med fly innenlands, av disse hadde 56 prosent direkte tilknytning til arbeidet. For utenlandsreisene med rutefly var andelen arbeidsbetingede reiser 41 prosent. Hver sjette reise til utlandet gikk med charterfly.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger