Du er her

Reisevaner på fly 2005

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Arne Rideng, Jon Inge Lian
Rapportnr: 828/2006
ISBN: 82-480-0622-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0623-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver opplegg, gjennomføring og hovedresultater fra reisevaneundersøkelsen på fly 2005. Undersøkelsen omfatter all trafikk mellom Norge og utlandet, i tillegg til innenlandske reiser på hovedrutene fra Oslo. I alt har 91 581 passasjerer deltatt i undersøkelsen. I løpet av de siste årene har det vært en kraftig vekst i utenlandstrafikken. I 2005 foretok i alt 1,4 millioner nordmenn minst en reise til utlandet med fly. Det meste av veksten har kommet i fritidsmarkedet, og 60 prosent av alle flyreiser mellom Norge og utlandet skjer nå i ferie-/fritidssammenheng. Økt tilbud og reduserte priser er viktige forhold bak utviklingen. Også i innenlandsmarkedet er prisene redusert, særlig i forretningsmarkedet. Utviklingen kjennetegnes ellers ved at flyselskapet Norwegian har befestet sin posisjon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger