Du er her

Reisevaner med fly 2003

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Arne Rideng, Sverre Strand
Rapportnr: 713/2004
ISBN: 82-480-0422-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver opplegg, gjennomføring og hovedresultater fra reisevaneundersøkelsen på fly 2003. Den omfatter all ruteflyging i Norge og mellom Norge og utlandet. Det er gjennomført til sammen 106.481 intervjuer på 33 lufthavner mens passasjerene ventet på å gå om bord i flyene. Dessuten er det gjennomført 3.533 intervjuer av passasjerene på utvalgte charteravganger til utlandet. De siste årene har andelen forretningsreiser sunket kraftig. I 2003 ble det gjennomført 8,3 millioner reiser med fly innenlands, av disse hadde 52 prosent direkte tilknytning til arbeidet. Tilsvarende andel i 1998 var 61 prosent. For utenlandsreisene var andelen arbeidsbetingede reiser 44 prosent, mot 60 prosent i 1998. Antallet enkeltreiser til og fra utlandet var 8,5 millioner, inkludert charterreiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger