Du er her

Reisevaner i Oslo og Akershus

Forfattere: Mattias Gripsrud, Liva Vågane
Rapportnr: 910/2007
ISBN: 978-82-480-0791-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0792-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Bosatte i indre Oslo har best tilgang på kollektivtransport og dårligst tilgang på bil. De reiser kortest, og de går, sykler og reiser mer kollektivt enn alle andre. De som bor i Akershus foretar rundt 80 prosent av sine reiser innenfor det området de bor i. Andelen av reisene som går til eller fra Oslo er lavest blant de som bor på Romerike. 71 prosent av reisene mellom Oslo og Akershus foregår med bil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger