Du er her

Reisevaner i Norge 1998

Forfattere: Ingunn Stangeby, Jan Vidar Haukeland, Arne Skogli
Rapportnr: 418/1999
ISBN: 82-480-0078-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Folk foretar i gjennomsnitt 3,2 reiser pr dag. De fleste reiser er korte, i antall km og antall minutter. 55 prosent av reisene foretas som bilfører, 25 prosent er gang- eller sykkelreiser, mens 9 prosent er kollektivreiser. Andelen reiser som bilfører har økt på 1990-tallet. Formålet med folks reiser er tredelt: Reiser i forbindelse med arbeid og utdanning, reiser i forbindelse med ubetalt arbeid for husholdningen og reiser i forbindelse med fritiden. 15 prosent av befolkningen foretar en eller flere lange reiser i løpet av en måned. Bilen er det mest brukte transportmidlet på lange reiser 100-300 km, mens fly er mest brukt på reiser over 300 km. Ferie, fritid og besøk er de viktigste formålene med lange reiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger