Du er her

Reisevaner i Norge 1998

Forfattere: Ingunn Stangeby, Jan Vidar Haukeland, Arne Skogli
Rapportnr: 418/1999
ISBN: 82-480-0078-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Folk foretar i gjennomsnitt 3,2 reiser pr dag. De fleste reiser er korte, i antall km og antall minutter. 55 prosent av reisene foretas som bilfører, 25 prosent er gang- eller sykkelreiser, mens 9 prosent er kollektivreiser. Andelen reiser som bilfører har økt på 1990-tallet. Formålet med folks reiser er tredelt: Reiser i forbindelse med arbeid og utdanning, reiser i forbindelse med ubetalt arbeid for husholdningen og reiser i forbindelse med fritiden. 15 prosent av befolkningen foretar en eller flere lange reiser i løpet av en måned. Bilen er det mest brukte transportmidlet på lange reiser 100-300 km, mens fly er mest brukt på reiser over 300 km. Ferie, fritid og besøk er de viktigste formålene med lange reiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger