Du er her

Reisevaner i Nedre Glomma 2006

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad
Rapportnr: 876/2007
ISBN: 978-82-480-0724-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0725-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I oktober 2006 ble det gjennomført en lokal reisevaneundersøkelse i Nedre Glomma. 1000 personer ble intervjuet om sine reiseaktiviteter og transportmiddelbruk på daglige reiser. Reisemønsteret i regionen er registrert i matriser. Arbeidsreisene, tidsbruk, lokalisering samt andre forhold som samkjøring mv i forbindelse med arbeidsreisene, er kartlagt. De fleste daglige reiser er korte, og 40 prosent av bilførerreisene er under 3 km. Bilbruken er høy i Nedre Glomma. 75 prosent av alle reiser er bilreiser. Få, kun 4 prosent, er kollektivreiser. De fleste arbeidsreiser går direkte mellom hjem og arbeidssted, 75 prosent. Det er liten grad av samkjøring på arbeidsreiser. Nesten 90 prosent av bilførerne kjører alene på vei til jobb.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger