Du er her

Reisevaner i Møre og Romsdal 2001

Forfattere: Sverre Strand, Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 631/2003
ISBN: 82-480-0326-4
Språk: Norwegian

Hovedformålet med rapporten er å dokumentere de spesifikke fylkestallene for Møre og Romsdal på grunnlag av den nasjonale reisevaneundersøkelsen og tilleggsutvalget. Rapporten er bygd opp etter samme mál som landsundersøkelsens nøkkelrapport (TØI 588/2002). Reisevanene i Møre og Romsdal pr 2001 er først og fremst dokumentert gjennom en rekke tabeller, som er supplert med en kort beskrivelse der det er lagt vekt på å få fram strukturelle variasjoner og sammenligninger mellom fylke og nasjon. Hovedkonklusjonen er at Møre og Romsdal avviker lite fra landsgjennomsnittet både når det gjelder reiseomfang, struktur og utvikling over tid. Forskjellene er i større grad forskjeller i nyanser og ikke i hovedtrekk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger