Du er her

Reisevaner i Møre og Romsdal 1998

Forfattere: Ingunn Stangeby
Rapportnr: 1130/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Befolkningen i Møre og Romsdal, 13 år og eldre, foretar i gjennomsnitt 3,06 reiser pr dag. De fleste reiser er korte, både i antall km og antall minutter. 53 prosent av reisene foretas som bilfører, 13 prosent som bilpassasjer. Bilen er dermed hovedtransportmiddel på over to tredeler av alle reiser i Møre og Romsdal. 19 prosent av reisene i Møre og Romsdal er gangturer og 7 prosent er sykkelturer. 8 prosent av reisene foretas med kollektivtransport. Formålet med folks reiser er tredelt: Reiser i forbindelse med arbeid og utdanning, reiser i forbindelse med ubetalt arbeid for husholdningen og reiser i forbindelse med fritiden. Bilandelen er høy på de fleste reiseformål, men særlig høy på omsorgsreiser, tjenestereiser og arbeidsreiser. Gange er vanlig på fritidsreiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger