Du er her

Reisevaner blant ansatte på UMB

Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt
Rapportnr: 1245/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1402-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I september 2009 ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse blant ansatte ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås. Undersøkelsen viste at 59 % av respondentene kjørte bil til jobb, 5 % var passasjerer i bil, 22 % syklet, 8 % reiste kollektivt, og 6 % gikk. De ansatte som bor i Ås, sykler mest, går mest og bruker minst bil på arbeidsreisen. De som bor i Akershus utenom Ås eller i Østfold, bruker i hovedsak bil. De som bor i Oslo, er de ivrigste kollektivbrukerne, selv om et flertall kjører bil. De som sykler, legger i hovedsak vekt på at sykkelveien skal være trygg og trivelig. 94 % av dem som går og 89 % av dem som sykler, er fornøyde eller strålende fornøyde med arbeidsreisen sin.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger