Du er her

Reiserelatert eksponering i Norge

Forfattere: Ingrid Sundvor
Rapportnr: 1608/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2106-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hvordan man ferdes i trafikken og hvilken reisemåte man velger kan være avgjørende for hva og hvor mye man blir eksponert for. Denne litteraturstudien har prøvd å finne svar på hva man blir eksponert for på reiser i Norge. Det er funnet at det er sannsynlig at t-banen har høye svevestøvnivåer og at busser har en vesentlig grad av egenforurensning. Videre er det klart at filter i moderne biler kan være viktige for å begrense partikkelmengden inni bilene mens syklister og fotgjengere er spesielt utsatt for mange høye topper fra eksosforurensning. Ingen studier er derimot utført i Norge på reiserelatert eksponering og litteratur fra utlandet er funnet ikke representativ nok for å kunne gi kvantitative svar. Men man vet en del om hvilke faktorer som er viktig for de ulike reisemåtene og som kan være nyttig for å tilrettelegge for lavest mulig eksponering under reiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger