Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reiser og kommunikasjon i yrkessammenheng. En litteraturstudie

Reiser og kommunikasjon i yrkessammenheng. En litteraturstudie

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Jon Inge Lian
Rapportnr: 343/1996
ISBN: 82-7133-993-1
Språk: Norwegian

Rapporten diskuterer de ulike funksjoner og kommunikasjons-behov tjeneste-reisene er et uttrykk for, samt hvordan man med utgangspunkt i disse kan foreta en segmentering av tjeneste-reisemarkedet. Med bakgrunn i en litteraturstudie identifiseres delmarkeder. Videre diskuteres krefter som forventes å drive markeds-utviklingen og skjæringsflaten til telekommunikasjon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger