Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reiser og kommunikasjon i yrkessammenheng. Eksempelstudier av tre norske bedrifter

Reiser og kommunikasjon i yrkessammenheng. Eksempelstudier av tre norske bedrifter

Forfattere: Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 411/1998
ISBN: 82-480-0070-2
Språk: Norwegian

Rapporten drøfter ulike formål, utøvere og kontaktpunkter innenfor næringslivets reiser. Datagrunnlaget bygger på personlige intervju med reisende i tre store norske bedrifter og reisevaneundersøkelsen på fly 1997/98. Undersøkelsene viser at kundereiser og reiser mellom enheter innenfor samme konsern har stort omfang. Viktig er også kurs- og konferansereisene som har mange utøvere. Eksempelstudiene viser at relasjonsbygging står sentralt i næringslivets kontaktvirksomhet. Dette er ofte et sekundært mål bak store deler av reisevirksomheten. Betydningen av relasjonsbygging er blant de forhold som peker mot fortsatt høyt volum i flytrafikken, og som vil kunne hemme bruken av videokonferanser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger