Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reiser i unike landskaper; opplevelser og vurderinger av nasjonale turistveger

Reiser i unike landskaper; opplevelser og vurderinger av nasjonale turistveger

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 827/2006
ISBN: 82-480-0620-4
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0621-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver og analyserer opplevelser og vurderinger av norske turistveger, med utgangspunkt i intervjuundersøkelser sommeren 2005 på sju strekninger, som enten var etablert eller nominert som nasjonale turistveger: Valdresflye, Sognefjellsvegen, Geiranger/Trollstigen, Helgeland nord, Lofoten, Senja og Varanger. Interessant landskap, flott utsikt fra vegen og spesielle naturattraksjoner pekte seg ut som de mest framtredende reisemotivene. De viktigste informasjonskildene for de vegfarendes beslutninger om å besøke den aktuelle turistvegen var egen erfaring fra tidligere besøk i området, beretninger fra bekjente og/eller familie samt reisehåndbøker. En god del av trafikantene syntes at omfanget av en del fasiliteter ved strekningene var for lavt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger