Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

Forfattere: Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 865/2006
ISBN: 978-82-480-0702-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0703-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 er 17 500 personer intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre. Denne rapporten tar for seg reiser innen Norge som er lengre enn 100 km og dessuten alle reiser til utlandet uansett reiselengde. De innenlandske reisene er preget av en økende andel fritidsreiser og økt bruk av fly på de aller lengste reisene. På reiser som er 300 km eller lengre har flyet en markedsandel på 45 prosent, mot 42 prosent i 2001. Bruken av bil har i samme tidsrom gått ned fra 43 til 38 prosent. I 2005 foretok nordmenn om lag 40 millioner reiser til/fra utlandet. 64 prosent av reisene ender i Sverige, mens Danmark står for om lag 10 prosent av trafikken og Finland fem prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger