Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reiselivsnæringen i et økonomisk perspektiv 1990-1995

Reiselivsnæringen i et økonomisk perspektiv 1990-1995

Forfattere: Ole Skalpe, Petter Dybedal
Rapportnr: 1036/1996
Språk: Norwegian

I notatet presenteres en analyse av den økono-miske tilstand i norsk reiselivsnæring ut fra en gjennomgang av økonomien i omlag 6 000 fore-tak innen overnatting, servering og annen reise-livsrelatert virksomhet. Analysen innholder tre hovedelementer, lønnsomhet, verdiskaping og overlevelsesevne. Det er foretatt en sammenlik-ning mellom reiselivsforetakene og næringslivet generelt. Reiselivsnæringens økonomiske tilstand analyseres på landsdelsnivå og i 4 utvalgte min-dre områder, og materialet er også splittet på ulike typer av reiselivsforetak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger