Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reiselivet i Oslo - organisering, omfang og betydning

Reiselivet i Oslo - organisering, omfang og betydning

Forfattere: Petter Dybedal, TØI, Per-Erik Winther, Horwath Consulting
Rapportnr: 1182/2001
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Rapporten gir en omfattende beskrivelse av reiselivsnæringen i Oslo; aktører, kapasitet, produsenter av ulike tjenester, organisasjoner, markeder mm. Videre beregnes det totale omfang av besøkende til Oslo. Det var i 1999 ca 7,7 millioner overnattinger og 500 000 dagsbesøkende (ekskl. besøkende fra Oslos omland). Turistenes forbruk i Oslo var i 1999 om lag 6,2 mrd kr, i tillegg kommer indirekte virkninger på 3,6 mrd. Totalt gir dette ca 12200 arbeidsplasser. Rapporten omfatter også en sammenlikning av Oslo, Stockholm, Gøteborg og København mht satsing på reiseliv. Oslo kommune er mindre innrettet på reiselivssatsing enn de øvrige byer, noe som blant annet illustreres av at destinasjonsselskapet Oslo Promotion har klart lavere budsjetter enn de øvrige byenes selskaper. Rapportens første del gir en oppsummering av muligheter og utfordringer (SWOT-analyse) for Oslo dersom byen ønsker å legge til rette for en videre utvikling av Oslo som reisemål for turister og forretningsreisende. Særlig offentlig satsing på markedsføring trekkes fram her som en viktig faktor.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger