Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reiseliv og økonomi : utvalgte papers fra det 3. nordiske forskersymposium i turisme, Oslo 19-21 oktober 1994

Reiseliv og økonomi : utvalgte papers fra det 3. nordiske forskersymposium i turisme, Oslo 19-21 oktober 1994

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 309/1995
ISBN: 82-7133-953-2
Språk: Norwegian

Rapporten er en samling av i alt 10 utvalgte papers presentert på Nordisk Forskersymposium i Turisme i Oslo 19-21. oktober 1994. Bidragene er en del bearbeidet i ettertid og spenner i hovedsak over temaene virkninger av turisme på nasjonal og regional økonomi etterspørselsanalyser; bl. a. effekter av bestemte parametre prisdannelse/prisatferd (eksempler fra norsk bygdeturisme)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger