Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reiseliv og kvinnearbeidsplasser i et regionalt perspektiv

Reiseliv og kvinnearbeidsplasser i et regionalt perspektiv

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 357/1997
ISBN: 82-480-0009-5
Språk: Norwegian

I dette prosjektet er Norge delt inn i 28 regioner. For hver region er sysselsettingen i reiseliv beregnet og fordelt etter kjønn. Målt pr krone verdiskaping er det høy kvinnesysselsetting innen reiseliv. I distriktsregioner der reiselivsandelen ofte er høy, er reiselivsaktivitet svært viktig for tilbudet av jobber for kvinner. For å vurdere resultatene fra beregningene er det sett på flyttedata. Analysen viser at kvinner har mindre utflytting og større tilbakeflytting i regioner med relativt stort innslag av reiselivsaktiviteter i det lokale næringslivet. Høyest kvinnesysselsetting innen reiseliv finner vi i regioner som også har mye vinterturisme (fjellområdene i Sør-Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger