Du er her

Reisekvalitetsundersøkelse i Nordland

Forfattere: Unni B Lodden, Katrine Næss Kjørstad, Alberte Ruud, Nils Vibe
Rapportnr: 602/2002
ISBN: 82-480-0293-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Som ledd i transportavtalen mellom Nordland fylkeskommune og 9 av 10 ruteselskaper i fylket, skal det fra 2003 gjennomføres halvårlige reisekvalitetsundersøkelser som legges til grunn for en bonus/malus-ordning mellom partene. Resultatene fra undersøkelsen baseres på passasjerenes subjektive tilfredshet med ulike faktorer ved kollektivtilbudet og betydningen av hver enkelt faktor for passasjerene. Denne rapporten dokumenterer den første reisekvalitetsundersøkelsen og beregner inngangsnivået som de senere undersøkelser skal måles opp mot.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger