Du er her

Regionforstørring og utslipp av klimagasser

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 978/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0908-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer en foreløpig vurdering av konsekvensene av regionforstørring for transportarbeid og utslipp av klimagasser. Det stilles spørsmål om det er konflikt mellom regionalpolitiske og miljøpolitiske mål knyttet til veibygging. Regionforstørring vil med stor sannsynlighet føre til økt personbiltrafikk og dermed økte utslipp av klimagasser nasjonalt. Tilflytting til storbyområdene kan under bestemte forutsetninger ha motsatt effekt. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger