Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Regionforstørring: Lokale virkninger av transportinvesteringer

Regionforstørring: Lokale virkninger av transportinvesteringer

Forfattere: Anne Gjerdåker, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 1057/2010
ISBN: 978-82-480-1046-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1045-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Regionforstørring gjennom infrastrukturinvesteringer er et viktig regionalpolitisk mål. Formålet er å skape et mer variert og effektivt arbeidsmarked, gjennom å bedre tilgjengeligheten. På nasjonalt nivå har gjennomsnittlig reiselengde til arbeid økt, med størst økning i utkantkommunene. Vi har fått et mønster med mer pendling på kryss og tvers, som er et tegn på økt regional integrasjon. Studier av Korgfjelltunnellen, Trekantsambandet og Rv5 (Førde-Florø) viser at infrastrukturinvesteringene har redusert reisetiden og skapt større rekkevidde. Dette bidrar igjen til å skape en større region med et bredere og mer variert arbeidsmarked, som gir økt fleksibilitet mht sysselsettingsmuligheter og bedrifters mulighet til å skaffe den kompetanse de behøver. Opplevelsen av en større region med et bredere tilbud styrker et områdes attraktivitet når det gjelder bosetting og tilflytting. Ulempen er økt trafikk, og noen bedrifter vil også merke negative omfordelingseffekter av økt konkurranse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger