Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Regionforstørring - en foreløpig kartlegging av potensialer

Regionforstørring - en foreløpig kartlegging av potensialer

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 742/2004
ISBN: 82-480-0454-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I regionalpolitikken er man opptatt av hvordan samferdselstiltak kan bidra til utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner - såkalt regionforstørring. Rapporten presenterer noen beregnede effekter av økt tilgjengelighet med bil til regionhovedsentrene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger