Du er her

Regionaløkonomiske virkninger av reiseliv

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 315/1995
ISBN: 82-7133-959-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I denne rapporten er problemstillingen å se på de regionaløkonomiske virkningene av reisetrafikken innen 28 områder i Norge. For hvert område er reiseliv satt inn i en næringsøkonomisk sammenheng. Rapporten drøfter også hvilken betydning inntektsvirkninger av reiseliv har for det lokale næringsliv innen hver av regionene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger