Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Regionaløkonomiske konsekvenser av markedsorientering innen samferdsel - Luftfart og post

Regionaløkonomiske konsekvenser av markedsorientering innen samferdsel - Luftfart og post

Forfattere: Harald Minken, Olav Fosli, Karl-Erik Hagen, Tom E Markussen
Rapportnr: 509/2001
ISBN: 82-480-0187-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Deregulering og økt konkurranse i post- og flysektoren har ikke medført negative konsekvenser for tjenestenivået i utkantene i Norge til nå. Grunnen er ordningen med offentlige kjøp og de muligheter den gir for å styre pris og kvalitet på tjenestene. Ved bruk av dette virkemiddelet og det statlige eierskapet vil det også i framtida være mulig å ivareta distriktspolitiske hensyn, samtidig som en åpner for økt konkurranse. Det er da mulig å gi slipp på eneretten i Postens konsesjon og differensiere portotakstene etter hvor posten skal, uten negative konsekvenser. Portoen til utkantstrøk skal være lavere enn portoen til tettbygde strøk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger