Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Regionaløkonomiske konsekvenser av markedsorientering innen samferdsel - Luftfart og post

Regionaløkonomiske konsekvenser av markedsorientering innen samferdsel - Luftfart og post

Forfattere: Harald Minken, Olav Fosli, Karl-Erik Hagen, Tom E Markussen
Rapportnr: 509/2001
ISBN: 82-480-0187-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Deregulering og økt konkurranse i post- og flysektoren har ikke medført negative konsekvenser for tjenestenivået i utkantene i Norge til nå. Grunnen er ordningen med offentlige kjøp og de muligheter den gir for å styre pris og kvalitet på tjenestene. Ved bruk av dette virkemiddelet og det statlige eierskapet vil det også i framtida være mulig å ivareta distriktspolitiske hensyn, samtidig som en åpner for økt konkurranse. Det er da mulig å gi slipp på eneretten i Postens konsesjon og differensiere portotakstene etter hvor posten skal, uten negative konsekvenser. Portoen til utkantstrøk skal være lavere enn portoen til tettbygde strøk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger