Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018

Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018

Forfattere: Hanne Samstad, Viggo Jean-Hansen, Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 937/2008
ISBN: 978-82-480-0843-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0844-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Tromsø 2018 AS har utarbeidet en søknad om statsgaranti med sikte på at Tromsø skal bli søkerby for vinter-OL 2018. På oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet har TØI vurdert mulige regionale virkninger. Gitt distrikts- og regionalpolitiske målsettinger er OL-satsingen ikke en optimal anvendelse av statlige midler. Satsingen er dertil for konsentrert i tid og rom, og innholdet ville vært annerledes dersom regional utvikling var hovedmålet. Potensialet for økt aktivitet i regionen på lang sikt, bl.a. som følge av OL, kan være noe forbedret siden 2014-søknaden, jf. regjeringens nordområdestrategi. Men mange usikre faktorer har betydning for realisering av potensialet. Det er dessuten et politisk spørsmål om man ønsker å motvirke nettoutflytting fra landsdelen ved hjelp av en forsterket sentralisering til Tromsø.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger