Du er her

Regionale virkninger av OL i Tromsø

Forfattere: Steinar Johansen, Bjørnar Andreas Kvinge, Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 726/2004
ISBN: 82-480-0436-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Et eventuelt vinter-OL i Tromsø i år 2014 vil ha regionale effekter, for verdiskapning, næringsutvikling, sysselsettingsutvikling og befolkningsutvikling. Effektene vil være sikrest og sterkest i investeringsfasen, mens selve arrangementet representerer økonomisk unntakstilstand i regionen. Effektene av arrangementet på lang sikt, og da spesielt for turisme og høykompetansebedrifter, er usikre. Det er viktig å ta hensyn til denne usikkerheten når tiltaket planlegges og avkastningen av tiltaket beregnes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger