Du er her

Regional variasjon i verdien av reisetid

Forfattere: Vegard Østli, Askill Harkjerr Halse, Farideh Ramjerdi
Rapportnr: 1238/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0980-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi har undersøkt hvordan verdien av reisetid varierer regionalt for ulike transportmidler. I tilknytning til dette spørsmålet har vi vurdert hvilke inntektsmål som er relevante når man gjennomfører verdsettingsstudier. Rapporten tar utgangspunkt i datasettet innsamlet til den norske verdsettingsstudien i 2010. Vi utleder tre regionale tidsverdier for henholdsvis bil og kollektivtransport. Videre undersøker vi hvordan tre alternative inntektsmål påvirker forklaringsevnen til den økonometriske modellen som brukes i verdsettingsstudien. Våre resultater indikerer en høyere tidsverdi for bilreisende i Oslo enn det nasjonale nivået. Det er ingen signifikante regionale forskjeller i tidsverdien for kollektivreisende. Av de tre alternative inntektsmålene finner vi at personlig inntekt etter skatt gir modellen høyest forklaringsevne.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger