Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Regional transportmodell for Oslo-området ( RETRO )

Regional transport model for the greater Oslo area (RETRO)

Forfattere: Arild Vold
Rapportnr: 460/1999
ISBN: 82-480-0124-5
Språk: English
Vedlegg Summary

Denne rapporten beskriver et modellsystem for persontransport i Oslo og Akershus (RETRO). Modellsystemet består av en bilholdsmodell, en modell for etterspørsel etter reiser, og en EMME/2-databank der transportnettverket i regionen er representert. I tillegg inneholder det EMME/2 assignment algoritmer for beregning av data for transportkvalitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger