Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Referansealternativet – utgangspunkt for analyse av terminalstrukturer

Referansealternativet – utgangspunkt for analyse av terminalstrukturer

Forfattere: Stein Erik Grønland, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1347/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1559-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Som utgangspunkt for analyse av alternative terminalstrukturer i prosjektet «Bred samfunnsanalyse av godstransporten» er det etablert et referansealternativ som skal benyttes som basis for sammenligning med andre løsninger. Dette alternativet representerer dagens struktur (2014). For fremtidige år forutsettes samme fysiske terminalstruktur.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger