Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Rapport fra ByBy-seminaret 2019 - Foredrag og diskusjoner

Rapport fra ByBy-seminaret 2019 - Foredrag og diskusjoner

Forfattere: Aud Tennøy
Rapportnr: 1753/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1236-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Full report - in Norwegian only

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport (ByBy) ved Transportøkonomisk institutt (TØI) inviterer hver høst til seminar eller konferanse der vi presenterer siste nytt fra vår forskning. I dette dokumentet har vi samlet presentasjonene fra ByBy-seminaret i 2019, og oppsummert diskusjoner og innspill. Seminaret hadde et variert program, som alltid. Det følger naturlig av at programmet blir definert av hva forskerne i gruppen har jobbet med og funnet ut det foregående året. Tema på ByBy-seminaret 2019 var: Areal, transport og reiseatferd i større og mindre byer; Universell utforming av inkluderende byer og transportsystemer; Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare planer og plananalyser – er vi gode nok?; Flere, lengre og triveligere reiser til fots og på sykkel - hvordan skal vi få det til?; Bompenger & sånt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger